2017-2018 სასწავლო წლის I სემესტრის დასკვნითი გამოცდების სტატისტიკა