2016-2017 სასწავლო წლის I სემესტრის დასკვნითი გამოცდების სტატისტიკა